Aktualności

Czym różnią się systemy szkoleniowe pływaków w Stanach Zjednoczonych, Polsce i Wielkiej Brytanii – cz. 1

Autor: 27 maja 201728 maja, 2017No Comments

 

Pierwsza część wywiadu z Maciejem Rakowskim, autorem książki “Sportowy trening pływacki”.

 

Adrian Roszak: Jak długo pracujesz jako trener?

Maciej Rakowski: Zacząłem pracę jako trener na początku 2000 roku.

 

AR: W tym czasie zdobywałeś swoje doświadczenie w Polsce, USA, a dziś jesteś trenerem w Wielkiej Brytanii. Czym różnią się programy szkoleniowe w tych krajach?

MR: W każdym z tych krajów wypracowano nieco inny system szkolenia.

W Stanach Zjednoczonych na przykład każdy klub pływacki stara się maksymalnie wykorzystać potencjał swoich zawodników. Duża liczba pływalni w Stanach Zjednoczonych pozwala na to, aby we wszystkich niemal klubach pływackich szkolono pływaków wyczynowych.

Trenerzy pływania są doskonale przygotowani. Choć kursy odbywają korespondencyjnie, a ukończenie profilowanych studiów nie jest obligatoryjne, to jednak bardzo poważnie podchodzą do swojego zawodu i pracy w sporcie na każdym poziomie szkolenia.

Wiedzą, że chociaż zdobycie licencji trenera jest dość łatwe, bez wyników sportowych uzyskanie wyższego poziomu licencji jest niemożliwe.

 

AR: Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

MR: Tutaj – podobnie jak w Stanach Zjednoczonych – trenerzy nie muszą kończyć studiów związanych ze sportem, chociaż ich szkolenie odbywa się na dość intensywnych kursach trenerskich obejmujących zajęcia teoretyczne i na basenie. W Wielkiej Brytanii jednak nie każdy klub jest klubem wyczynowym. Można tutaj nawet znaleźć kluby, które mają jeden „trening” tygodniowo. Na okręg przypada zazwyczaj jeden klub wyczynowy, który zajmuje się szkoleniem wyczynowym, a to z powodu niewystarczającej liczby basenów na Wyspach. Zawodnicy mający wysoki potencjał, przechodzą więc z klubów, w których jest mniej treningów w wodzie, do klubów wyczynowych.

 

AR: Czym – poza liczbą i jakością treningów – różnią się kluby amatorskie od wyczynowych?  

MR: Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA związek pływacki przyznaje klubom akredytacje. W Wielkiej Brytanii na przykład o miano „klubu wyczynowego” może się starać tylko ten klub, którego zawodnicy osiągnęli odpowiednio wysokie wyniki, i który jest w stanie zapewnić różnym grupom wiekowym określoną liczbę godzin treningowych. To jednak nie wszystko: trener główny klubu musi uzyskać najwyższe krajowe kwalifikacje, wobec kadry trenerskiej również stawia się określone wymagania, a w tygodniowym grafiku treningowym takiej instytucji musi się znaleźć co najmniej dwadzieścia godzin w wodzie i trzy godziny pracy na lądzie pod okiem wykwalifikowanej osoby. Trener główny przedstawia też program treningowy oraz stosowane metody i udowadnia, że trenowani przez jego klub zawodnicy osiągają poziom międzynarodowy.

Są też bardziej szczegółowe wymagania, takie jak obecność trenera i funkcjonowanie odpowiednich struktur do szkolenia pływaków niepełnosprawnych oraz dostęp do kadry wspomagającej trening, na przykład dietetyka, fizykoterapeuty i psychologów. Treningi poranne muszą się odbywać w godzinach pomiędzy 5.30 a 9.00 i wieczorem między 16.00 a 19.00 na basenie spełniającym określone standardy. Zawodnicy muszą prowadzić dzienniki treningowe. Ważne jest też, by klub angażował się w edukację rodziców i zawodników w zakresie treningu sportowego.

 

AR: Wygląda więc na to, że nie każdy może założyć klub i rozpocząć treningi wyczynowe – trzeba spełnić odpowiednie wymagania. Co jeszcze należy zrobić, żeby otrzymać taką akredytację?

MR: Nie jest tak, że niespełnienie wymagań przekreśla szansę trenera na pracę z zawodnikiem pod kątem wyczynu. Jeżeli nie spełniasz określonych warunków lub po prostu nie masz możliwości zapewnienia swojej grupie dwudziestu godzin w wodzie, nie otrzymasz wprawdzie akredytacji klubu wyczynowego, ale możesz szkolić pływaków, którzy sięgną po najwyższe trofea. Przed rokiem mój zawodnik, medalista swojej grupy wiekowej w Wielkiej Brytanii, wykonywał siedem jednostek w klubie, w którym szkolę, a dodatkowo trening w innym klubie pływackim objętym programem szkolenia najbardziej wybitnej młodzieży w rejonie.