Aktualności

Co odróżnia słabego od dobrego szkoleniowca.

Autor: 10 grudnia 2020No Comments
Czy system amerykański, w którym najwyższy poziom trenerski jest przyznawany przede wszystkim za wybitne wyniki sportowe, faktycznie wyróżnia tych najwybitniejszych?
W każdym z trzech krajów, w którym pracowałem jako trener, miałem styczność zarówno ze słabymi szkoleniowcami, jak i z tymi wybitnymi.
Słaby trener zepsuje każdy talent. Dobry trener będzie w stanie efektywnie szkolić swoich pływaków i przy dużej dawce szczęścia może także wytrenować zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Wybitny trener to taki, który nawet ze średnich talentów wydobędzie świetne wyniki i te wyniki będą regularnie osiągane przez kolejnych wychowanków.
Ale skąd mamy wiedzieć czy my jesteśmy dobrymi trenerami?
Aby odpowiedzieć sięgnąłem po dokument Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który wyróżnia 10 cech wspaniałego trenera.
1. Wiedza
Aby trenować efektywnie trzeba mieć dogłębną wiedzę na temat sportu od elementarnych zasad po zaawansowane taktyki i metody szkoleniowe.
Według MKOl doświadczenie zawodnicze jest bardzo wartościowe, ale nie zawsze jednak byli pływacy są świetnymi trenerami.
„W 2016 roku Mel Marshall, która już z Adamem Peaty, ustanawiała rekordy świata, została wybrana do programu „Elite Coaching”.
Jest to program oferowany najwybitniejszym trenerom w UK i ma na celu dalsze podniesienie kompetencji trenerów poprzez specjalne granty
oraz dostęp do wiodącej na świecie wiedzy i technologii.
2. Kontynuacja nauki / wizjoner
MKOl stwierdza, że dobry trener nigdy nie przestaje się uczyć. Sport się zmienia, trener powinien iść do przodu ze swoją wiedzą.
„Jedną z trzech ról Amerykańskiego Związku Trenerów Pływania (ASCA) jest edukacja. Związek nie tylko zajmuje się edukowaniem trenerów,
ale także organizuje kursy, konferencje trenerskie, ale także na swojej stronie publikuje fachowe artykuły oraz publikacje.”
3. Dzielenie się wiedzą / uczenie innych
Według MKOl wiedza to jedno, ale posiadanie takiego poziomu świadomości, aby tą wiedzą dzielić się z innymi to cecha wybitnego trenera.
“Pete Malone, jeden z najbardziej szanowanych trenerów w Stanach Zjednoczonych, został poproszony o rozmowę przez rodzica zawodniczki,
który pomagał w trenowaniu w innym klubie sportowym. Malone nie tylko znalazł czas na spotkanie, ale także podarował swoje plany treningowe wszystko dokładnie tłumacząc.
Po części te plany także znalazły się w mojej książce.”
4. Motywator
Trener osiągający sukcesy umie motywować swoich pływaków, jest osobą pełną entuzjazmu. Według MKOl umiejętność inspirowania zawodników,
oraz spowodowanie, żeby w siebie uwierzyli jest nieodzowną częścią sukcesu trenera.
„Alan Bircher, z Ellesmere College Titans, trener roku w Wielkiej Brytanii z 2016 roku, kiedyś powiedział, że jego treningi w ogóle nie różnią się od treningów innych trenerów.
Jedynie kładzie on ogromny nacisk na wiarę zawodników, że niemożliwe staje się możliwe.”
5. Relacja z zawodnikiem oraz wspólny szacunek
Rozumienie różnych potrzeb zawodników jest integralną częścią wysokiej jakości szkolenia. Indiwidualizacja w komunikacji i motywacji, rozumienie różnego rodzaju emocji,
zauważanie silnych cech oraz słabych u każdego z zawodników jest odpowiedzialnością trenera.
„Michael Phelps czasami trenował sam na torze, gdy reszta grupy dzieliła resztę torów na pływalni. Bob Bowman umiał zbudować taką relację wśród grupy treningowej,
że taka indywidualizacja nie powodowała konfliktów.”
6. Komunikacja
Efektywny trener to taki, który ma wysoką zdolność komunikacji z zawodnikami, oraz emanuje wiarygodnością, kompetencjami, szacunkiem i autorytetem.
7. Słuchanie
Według MKOl integralną częścią komunikacji jest umiejętność słuchania. Trener powinien posiadać odpowiedni poziom empatii,
oraz zachęcać zawodników aby dzielili się swoimi uwagami, pytaniami oraz efektywnie wpływali na szkolenie.
„Kevin Brooks, trener z czołowego klubu w Wielkiej Brytanii, podczas zamknięcia pływalni z powodu epidemii, codziennie rozmawiał ze swoimi pływakami przez internet,
aby wesprzeć ich w trudnych czasach”.
8. Dyscyplina, silna osobowość
Trener musi stworzyć warunki treningowe gdzie są ustalone zasady oraz dyscyplina. Zaufanie zawodnika do trenera jest kluczowe w procesie treningowym
– a zaufanie jest budowane dzięki odpowiedniej jakości w relacji trener-zawodnik. Za złamanie zasad muszą być konsekwencje.
Według MKOl dobry trener jest zaangażowany w rozwój nie tylko sportowy zawodnika ale także osobisty.
„Allistair McCaw, napisał w swojej książce, że bycie szefem/przywódcą to nie jest autorytaryzm, ale stworzenie kultury wspólnego zaufania oraz współpracy”
9. Dawanie przykładu swoim zachowaniem
Dobry trener przestrzega tych samych zasad, których oczekuje od sportowców. Trener, który chce szacunku, powinien również okazywać szacunek. Trener, który chce,
aby sportowcy go słuchali, powinien również słuchać sportowców.
„Ian Turner, były trener brytyjskiej kadry narodowej oraz trener medalistów olimpijskich, gdy z powodów osobistych po międzynarodowych sukcesach pracował w małym angielskim klubie, dalej jeździł na zawody z najmłodszymi pływakami, zamiast wysyłać swoich asystentów. Dla niego 7 letni pływak zasługiwał na takie same wsparcie jak zawodnik przygotowujący się do imprez mistrzowskich.”
10. Pełne zaangażowanie oraz pasja
Trener nie tylko angażuje się w rozwój sportowy swoich zawodników i ich sukcesy, ale także rozumie potrzeby swoich zawodników. Bycie trenerem nie kończy się po opuszczeniu pływalni.
„Pat Hogan, z Amerykańskiej Federacji Pływania, powiedział, że gdy zawodnik będzie miał poczucie, że trener widzi w nim przede wszystkim człowieka ze swoimi potrzebami, efektywność treningu znacznie wrośnie.”