Skip to main content

Badania lekarskie sportowca

Zawodnik ma obowiązek dostarczyć do trenera prowadzącego ksero aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza medycyny sportowej.

Za uaktualnianie badań odpowiedzialny jest Rodzic /Prawny Opiekun.

Bez ważnych badań lekarskich zawodnik nie może uczestniczyć w treningach oraz w zawodach.

Badania można wykonać m.in.:

Centrum Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5
22 592 93 07

Poradnia Medycyny Sportowej
ul. Al. Wyzwolenia 6
22 83 05 498