Skip to main content

Nasz Klub

MKS Jagiellonka Warszawa

Prezentacja Klubu

Sport

Umożliwiamy wszystkim młodym ludziom możliwość brania udziału w szkoleniu z zakresu wychowania fizycznego ogólnorozwojowego, ukierunkowanego i specjalistycznego pływania oraz pięcioboju

Bezpieczeństwo

Zapewniamy każdemu ćwiczącemu możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych w bezpiecznych i chroniących zdrowie warunkach działając we współpracy z odpowiednimi organizacjami sportowymi

Rozwój

Dbamy o to by każdy zainteresowany i uzdolniony sportowiec miał możliwość doskonalenia poziomu swoich umiejętności i osiągnięcia wybitnych indywidualnych wyników

Etyka

Czuwamy nad rozwojem i ochroną moralnych i etycznych zasad sportu. Promujemy poszanowanie godności ludzkiej oraz bezpieczeństwo osób zaangażowanych w uprawianie sportu

Nasze cele

1

Doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu

2

Organizowanie współzawodnictwa sportowego

3

Uczestnictwo w imprezach sportowych

4

Angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej

5

Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu

6

Wychowanie poprzez sport

Historia Klubu

2015

Powstanie Klubu MKS Jagiellonka

2017

Nowa sekcja: Pięciobój nowoczesny

2017

Czołowe lokaty w Pucharze Polski

2017

Jesteśmy obecni na Mistrzostwach Polski

2018

Nowe wizerunek - nowe wyzwania

Władze Klubu

Krzysztof Klepko
Prezes Klubu
Anetta Bugaj
Sekretarz
Klaudia Wanic
Członek Zarządu