Krzysztof Klepko
– Prezes

Anetta Bugaj
– Sekretarz

Maciej Wdowiarski
– Członek