Skip to main content

Międzyszkolny Klub Sportowy JAGIELLONKA jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej.

Klub działa od 2015 roku rozwijając równolegle 2 sekcje:

pływanie i pięciobój nowoczesny.

Ideą klubu jest wspieranie młodych sportowców w ich drodze do sukcesu, życia w duchu fair play oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Cele, na których skupiamy naszą działalność to:

– doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu
– organizowanie współzawodnictwa sportowego
– uczestnictwo w imprezach sportowych,
– angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej
– dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu
– wychowanie poprzez sport