Skip to main content

Pobierz treść rezygnacji

 

* Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w Klubie następuje po złożeniu pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Klubu osobiście bądź na adres  e-mail  Klubu: mksjagiellonka@gmail.com

* Zawodnik musi uregulować składki wobec Klubu do dnia rezygnacji oraz zwrócić otrzymany od Klubu sprzęt sportowy. W przypadku zaległości występujących przed datą rezygnacji Zarząd ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu niezapłaconych składek tj. wystawić wezwania do zapłaty, złożyć wniosek do sądu o wystawienie tytułu egzekucyjnego.

* W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja powinna być podpisana przez opiekuna prawnego.

* Zarząd nie przewiduje sytuacji zawieszenia członkostwa w Klubie.