Skip to main content
MKS JAGIELLONKA Warszawa w ramach działalności statutowej realizuje następujące programy rozwoju sportowego wspierane ze środków publicznych:

 

Rok 2018

Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy
– „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży” w kwocie 57 370,00 zł

 

Rok 2017

Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy
– „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”  w kwocie 77 370,00 zł