Skip to main content
Aktualności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Autor: 29 maja 201820 września, 2021No Comments

Szanowni Państwo,
W dniu 25.05.2018r. weszły w życie rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych tzw. RODO.
Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były chronione z należytą starannością.
Przetwarzamy Państwa dane ponieważ Państwo lub Państwa dzieci są członkami naszego klubu.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych
w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Jagiellonka Warszawa

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) MKS Jagiellonka Warszawa informuje, że:

1. Przetwarzamy dane osobowe członków, aby realizować cele statutowe Klubu.
2. Administratorem danych osobowych jest: Międzyszkolny Klub Sportowy Jagiellonka Warszawa z siedzibą w Warszawie 03-730, ul. Jagiellońska 7.
3. Podstawy prawne przetwarzania przez Klub danych osobowych, w zakresie prowadzenia bieżącej działalności klubu są następujące:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której członkowie Klubu są stroną (np. świadczenie przez Klub nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, której członkowie są beneficjentami);
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie dokumentacji w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych, sprawozdawczych wobec jednostek samorządu terytorialnego dotujących działalność klubu);
c) art. 9 ust. 1 lit. d RODO tj. w ramach uprawnionej działalności prowadzonej
z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez Klub (np. zaświadczenia lekarskie w celu dopuszczenia do treningów i/lub uzyskania licencji zawodniczej)
d) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust.1 lit. a).
4. W zakresie przetwarzanych przez Klub danych osobowych członkowie lub ich opiekunowie mają prawo do:
a) dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
b) sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) przenoszenia danych,
g) cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np. ustawa o podatku dochodowym)
6. W związku z bieżącą działalnością Klubu, Państwa dane mogą być przekazywane:
a) osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom oraz współpracownikom,
b) odbiorcom danych takim jak: banki (w wyniku płatności składek), firmy ubezpieczeniowe (w przypadku zawierania polis ubezpieczeniowych), jednostki samorządu terytorialnego, kancelarie prawne,
c) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (np. biuro rachunkowe).

7. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych, a także przysługujących właścicielom danych osobowych uprawnień prosimy kierować na adres:

MKS Jagiellonka Warszawa,
ul. Jagiellońska 7, 03-730 Warszawa
lub na email: mksjagiellonka@gmail.com

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia w poczet członków klubu, ponieważ uniemożliwi nam prowadzenie bieżącej działalności.